Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin kapsamı ve amacı nedir?

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin kapsamı ve amacı nedir?

“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği”nin amacı, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bununla birlikte yapı malzemelerinin performansları ile ilgili olarak güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturmaktır.

Öncelikle, yıllardır üzerinde çalışılan CPD (Construction Products Directive) – Yapı Malzemeleri Direktifi’nden CPR’a yani yönetmeliğe geçişin tarihçesine bakalım:

CPD-Yapı Malzemeleri Direktifi (Construction Products Directive ) 89/106/EEC 21 Aralık 1988
CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (Construction Products Regulation (EU) No: 305/2011 4 Nisan 2011
CPR’ın Avrupa Birliği ülkelerinde kanun halinde uygulamaya geçmesi 1 Temmuz 2013

Kablolar için EN 50575’in CENELEC tarafından yayımlanması 1 Eylül 2014
Kablolar için EN 50575’in The Official Journal of European Union(OJEU)’da yayımlanması 1 Temmuz 2015
Kablolar için EN 50575 standardının ve CE işaretlemesinin uygulamaya geçmesi 1 Aralık 2015
Geçiş aşaması sonrasında CE işaretlemesinin zorunlu olması gereken tarih 1 Aralık 2016

CPR, hangi ürünlerin hangi performans seviyesini sağlaması gerektiğine dair bir gereklilik getirmek yerine, performans ve güvenlik seviyelerini belirlemeyi ülkelerin kendi sorumluluğuna bırakıyor.

ankaraelektrikci