Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

Elektrik enerjisi üretim çeşitliliği gün geçtikçe artmakta ve her geçen gün farklı üretim metotları geliştirilmektedir. Bunda en önemli etmenler elektrik tüketiminin gelişmişliğe bağlı olarak hızla artmasıdır. Ayrıca bu güne kadar fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan çevre kirliliği ve yakıtların hızla tükenmesi de bizleri alternatif enerji kaynakları bulmaya itmiştir.

Yeni bulunan kaynaklarda tercih yenilenebilir ve doğaya daha az zarar veren kaynaklar olması yönünde yapılıyor.

Elektrik üretim çeşitlerine kısaca göz atmak istersek;

Hidrolik kaynaklar

Hidroelektrik santraller suyun barajlarda toplanarak yüksek bir noktadan hızla v aşağıdaki tribünlere gönderilerek tribünlere bağlı alternatörlerin çevrilmesi sonucu elektrik enerjisi üretimi prensibi ile elektrik üretirler.

Hidrojen Enerjisi

Hidrojen doğalgaz ve su gibi kaynaklardan ayrıştırılması ile elde edilir. Hidrojenin yakıt olarak kullanılması ile elde edilen enerji türüdür. Temiz ve verimli olmasına rağmen üretimi pahalı olduğundan kısıtlı alanlarda kullanılmaktadır.

Nükleer enerji

Atom çekirdeğinin parçalanması ile açığa çıkan yoğun ısıdan elde edilen enerji çeşididir. Nükleer enerji yakıtları Toryum ve Uranyum’dur. Pahalı elementler olmasına rağmen elektrik üretiminde çok yüksek verim elde edildiğinden tercih edilmektedir. Radyasyon tehlikesi nedeniyle bazı ülkelerce çok sıcak bakılmasa da birçok ülke elektriğinin büyük çoğunluğunu nükleer enerjiden elde etmektedir.

 

Güneş enerjisi

Güneş enerjisi en temiz ve tükenmez bir kaynak olan güneşten elde edilen enerji türüdür. Güneş enerjisi ile elektrik iki yöntemle üretilir. Yöntemlerden birisi güneş ışığın bir noktada toplanması ile ısıtılan sudan çıkan basınçlı su buharı ile elektrik üretimi, bir diğer yöntem de fotovoltaik güneş pilleri ile güneş ışığından doğrudan elektrik üretimi yöntemleridir. Güneş pillerinin üretim maliyetlerinin giderek azalması güneş enerjisi kullanımında belirgin bir artış meydana getirmektedir.

Rüzgar enerjisi

Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde büyük yer tutar. Rüzgar tribünlerinden elde edilen elektriğin temizliğini anlayabilmemiz için 1 yılda üretilen elektriğin iki milyar ton petrol ile elde edilen enerjiye eşdeğer olduğunu söylememiz yeterli olur sanırım.

Gelgit ve dalga enerjileri

Denizlerde ve okyanuslarda meydana gelen gelgitler anında meydana gelen kinetik enerjinin suyun tribünlerden geçirilerek kullanılması ile elde edilen enerji türüdür. Benzer şekilde deniz ve okyanuslardaki dalgaların salınımlarının aktarılması ile elde edilen hareketlerden enerji elde edilmektedir. Sürekli ve temiz enerji sağlayan bu yöntem birçok ülkede kullanılmaktadır.

ankaraelektrikci