Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Binalarda Enerji Tasarrufu ve Çevre Tasarımında Liderlik

Binalarda Enerji Tasarrufu ve Çevre Tasarımında Liderlik

Binaların tasarım ve inşaası esnasında sosyal, çevresel, ekonomik ve kullanışlılığı bakımlarından yöneten bağımsız bir standarttır. ABD de 1993 yılında US Green Building Council tarafından oluşturulmuş olan standart; binanın arazide konumlandıralacağı alandan, bina yalıtımına; binanın sürdürülebilir enerji sistemlerinin kullanılmasından iç ortamdaki konfora kadar bir çok konuyu kapsar.

LEED ® piyasa tarafından kabul görmüş bağımsız bir standarttır. Tarafsız bir teknik-bilimsel ekip tarafından sürekli olarak gelişen ve periyodik olarak güncellenen bir yapısı vardır. LEED® profesyonellik ve ilkeler adına en iyi uygulamalara odaklanır ve onları özetler. Her ne kadar profesyonel de olsalar, işletmelerin sahipleri üçüncü bir yetkili tarafından verilen LEED® sertifikasını her zaman önemserler ve inşalarını kesinlikle bu çerçevede sürdürürler. Sertifikasyon pazara uluslararası kabul görmüş, değer sağlayan kaliteli ortak bir tanım kazandırmaktadır. Böylelikle tasarımdan yapıma kadar tüm süreci kapsar. LEED® sürdürülebilir bütünsel bir görünüşe ve yapım aşamasında ki olabilecek tüm zararlı emisyonları ve çevresel etkileri yok etmeye çalışır.

LEED ® dünya genelinde kullanılan en yaygın sertifikasyon sistemidir. 2015 in ortasına kadar yaklaşık 29.500 ticari binaya sertifika verilmiştir.
Green Building Certification Institute (www.gbci.org) tarafından yayınlanan istatistikler sürekli güncellenmektedir. Enstitü LEED® sertifikasyon sürecini yöneten, teknik denetimler yapan ve binanın kredi gereksinimleirne göre değer biçen bağımsız bir kuruluştur.

LEED ® değerlendirme sistemi farklı alanlarda alınmış olan kredi puanlarına dayalı bir sistemdir. Her bağımsız kredi için kazanılan puan binanın ve/veya projenin belirli etaplar için özel şartlara uygunluk alması ile elde edilir. Kazanılan toplam skora göre kazanılan sertifikanın seviyesi belirlenilir: Certified, Silver, Gold ve Platinium.
Sistem esnek, ayrıntılı ve çeşitli derecelendirme kuruluşları için standart yaklaşımlar uygular; Bina tasarımı ve inşası (BD+C), İç tasarım ve inşası (ID+C), Yapı operasyonları ve bakımı (O+M), Çevre etkileri (ND) ve evler.

Her derecelendirme sistemi aşağıdaki kategorilere göre değerlendirme yapar:

 • Konum ve ulaşım
 • Materyaller ve kaynaklar
 • Suyun verimli kullanılması
 • Enerji ve atmosfer
 • Sürdürülebilir çevre
 • Kapalı çevre kalitesi
 • Yenilik
 • Bölgesel öncelik kredisi

Sertifikasyon altındaki tüm projeler ön koşulları mutlaka sağlamak zorundadır. Örnek olarak yukarıda sayılan koşullardan puan kazanılabilecek çözümler;
Sürüdürülebilir çevre

 

 •  Gece aydınlatması kontrolü
 • Alternatif ulaşım kullanarak çevresel etkilerin azaltılması

Suyun verimli kullanılması

 • Su kullanımının takip edilmesi
 •  Verimli sulama suyu yönetimi

Enerji ve atmosfer

 • Sabit aydınlatma seviyesi
 • Enerji kullanımının izlenmesi

Kapalı çevre etkisi

 • Panjurlar ve gün ışığı etkisinin kontrolü
 • İç ortam hava kalitesinin kontrolü
 • Perde ve aydınlatmaların bağımsız kontrolü

(Aşağıda gerekli düzenlemeler ile kazanılabilecek puanlar gösterilmiştir)
Kazanılan toplam puan, her bölümün kendi içinde kazanılmış puanlarının toplanmasıyla oluşur. Bu puan kazanılan sertifika seviyesini belirler. Ticari binalar için LEED® sertifikasyonu, çalışma ortamının sağlıklı, bakımı kolay ve düşük çevresel etkileri olan ofis binaları yapımı için bir sistemdir. Bu sistem tüm binada binayı kullanacak herkes için sürdürülebilir kararlar alınmasını sağlayacaktır.

ankaraelektrikci