Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Ayırıcılar

Hat Ayırıcısı:Enerji nakil hatlarının giriş ve çıkışlarında beraber kullanıldığı kesici ile hat araşma bağlanır.Beraber kullanıldığı kesici açık iken açma kapama yapabilen ayırıcılardır.

Bara Ayırıcısı:Enerji nakil hatlarının haralara girişinde ve çıkışında kesici ve bara arasında bağlanır.Beraber kullanıldığı kesici açık iken açma kapama yapabilen ayırıcıdır.

Toprak Ayırıcısı:Enerjisi kesilmiş devre veya hatların üzerinde kalan artık enerjiyi toprağa akıtmaya yarayan ayırıcıdır.Hatta enerji varken kapatılmaz.

By-Pass Ayırıcı:Tek bara sisteminde devreden enerji çekilirken yani beraber kullanıldığı kesici kapalı iken,açılıp kapatılabilen ve kesiciye paralel bağlanan ayırıcılardır.Kesicinin arıza yaptığı veya bakıma alındığı zamanlarda baraya enerji vermeye yarar.Mecbur kalınmadığı sürece kesici açık iken kapatılıp açılmaz.

Transfer Ayırıcı:Çift bara sisteminde ana bara ile transfer barayı(yedek bara) birleştirir.Ait olduğu kesici kapalı iken açılıp kapatılabilen ayırıcılardır.Fiderin kesici ve ayırıcıları,arıza yaptığı veya bakıma alındığı zamanlarda enerji sürekliliğini sağlamak için transfer bara üzerinden fiderin beslenmesini sağlar.

Bara Bölümleyici Ayırıcılar:Aynı gerilimli baraların birleştirilmesinde veya ayrılmasında kullanılan ayırıcılardır.

ankaraelektrikci