Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Trafo-Transformatör Nedir

Trafo-Transformatör Nedir

Trafo yada transformatör adıyla bildiğimiz elektrik aleti iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyon yoluyla birbirine bağlar.Bir elektrik devresinden diğer elektrik devresine enerjiyi elektromanyetik olarak iletir.Bu iletimi elektrik enerjisinin belirli bir gücünde yani gerilim ve akım değerlerinde istenilen değişimi yapan makinelerdir.

Transformatör en basit tanımla birbirine yakın şekilde konuşlandırılmış olan iki sargıdan ibarettir.Eğer bu sargı demir levha üzerine sarılmışsa buna demir çekirdekli transformatör denir.Eğer demirsiz plastik tüp gibi bir çekirdeğe sarılmışsa buna hava çekirdekli transformatör denir.Sargıların birine voltaj uygulanırsa diğer sargıda da voltaj yani gerilim endüklenecektir.Voltajın uygulanmısyla oluşan akımdan dolayı manyetik alan oluşur.Diğer sargıda oluşan voltaj bu manyetik alanın bir sonucudur.Ancak ikinci sargıda gerilimin sürekliliği için manyetik alanın değişken olması gereklidir.

Transformatörler üst gerilim şebekesinden alt gerilim şebekesine güç aktarmak için kullanılıyorsa bunlara güç transformatörleri denir ,gerilimi ve akımı ölçmek için kullanılıyorsa ölçü transformatörleri denir.

Transformatörlerin hareket eden parçaları bulunmadığından sürtünme kayıpları söz konusu değildir.Bu nedenle diğer elektrik makinalarına göre verimi en yüksek elektrik makinasıdır.

ankaraelektrikci