Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Kuvvet Tesislerinde Kullanılan Gereçler v1

Kuvvet Tesislerinde Kullanılan Gereçler v1

Dağıtım Panosu

İş yerlerinde enerji dağıtımı,makinelerin yakınında bulunan dağıtım panolarından yapılır.Uygulamada kullanılan panolar sac yada plastikten yapılır.Eskiden yapılmış tesisatlarda mermer üzerinde olanlar da karşımıza çıkar.

Ampermetre

Alıcının çektiği akım şiddetini ölçmeye yarayan aygıtlara ampermetre denir.Bu aygıtlar devreye seri bağlanarak kullanılır.Sanayi tesislerinde ana panoya üç adet ampermetre konularak üç fazın çektiği akımların seviyesi gözlenir.Şayet fazın birisinden geçen akım anormal derecede diğerlerinden yüksek ise tesisin enerji dağıtım şeklinde değişiklik yapılır.

Az akım çeken sanayi tesislerinde ampermetreler şebekeye doğrudan bağlanılır.Akımın 50 amperden fazla olduğu tesislerde ise akım trafosu adı verilen aygıtlar kullanılarak akım ölçülür.Akım trafosunun primer sargısı faz iletkenine seri bağlanır.Trafonun sekonder sarım uçlarına ise 5 amperlik küçük bir ampermetre bağlanır.Primer sargısından geçen akımın oluşturduğu manyetik alan sekonder sargıda küçük değerli bir akım oluşturur.200/5 amperlik akım trafosunda sekondere bağlı ampermetre 3 amperi gösteriyorsa primerden 120 amper geçtiği anlaşılır.

Voltmetre

Şebekenin gerilimini ölçmeye yarayan aygıtlara voltmetre denir.Voltmetreler şebekeye paralel bağlanarak kullanılır.
Alçak voltajların (0-500V) ölçülmesinde kullanılan voltmetreler devreye direkt olarak bağlanırken ,yüksek voltajların ölçülmesinde kullanılan voltmetreler gerilim trafosu üzerinden bağlanır.

Sigorta

Sanayi tesislerinde kullanılan motor,trafo,jeneratör,kaynak makinesi vb alıcıların besleme hatlarının korunmasında buşonlu,otomatik yada bıçaklı sigortalar kullanılır.

Akım Trafosu

Yüksek değerli akımları 5 amper düzeyine indirerek ölçüm kolaylığı sağlayan cihazlara akım trafosu denir.Bu elemanların primer sarımı kalın kesitli telden az sipirli,sekonder sarımı ise ince kesitli telden çok sipirlidir.

Uygulamada 50/5-60/5-75/5-100/5-150/5-200/5 amper değerindeki akım trafoları yaygın olarak kullanılmaktadır.

Akım trafolarının sekonder sargılarının bir ucu mutlaka topraklanmalıdır.

ankaraelektrikci