Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Kompanzasyon Neden Gereklidir

Kompanzasyon Neden Gereklidir

Elektrik enerjisinin dağıtımında en az kayıpla taşınması gereklidir.Şebekeye bağlı bir alıcı eğer bir motor,transformatör yada bir floresan lamba ise bunlar manyetik alanlarının temini için bağlı oldukları şebekeden indüktif reaktif güç çekerler.İş yapmayan ve sadece motorda manyetik alan doğurmaya yarayan indüktif reaktif güç iletim hatlarında,trafolarda,kablolarda lüzumsuz yere kayıplara sebep vermektedir.

Bu kayıplar yok edildiğinde enerji daha verimli bir şekilde kullanılacaktır.Sonuç olarak bu reaktif enerjinin santral yerine motora en yakın bir bölgeden ,kondansatör tesisleri (statik faz kaydırıcı) gerekse senkron motorlar(dinamik faz kaydırıcı) tarafından temin edilmesiyle ,santralden motora kadar bütün mevcut tesisler bu reaktif gücün taşınması yükünden arındırılmış olacaklardır.

Kompanzasyon Yapılmaz İse;
–>Şebekede güç kayıpları oluşur
–>Üretim ve dağıtım sisteminin kapasitesi azalır
–>Aşırı yüklenmeler ve gerilim düşmeleri oluşur

Bu olumsuz etkileri engellemek ve şebekeden en verimli şekilde faydalanmak için  reaktif yüklerin oluştukları noktada kompanze edilmeleri gereklidir.

ankaraelektrikci