Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Doğru Akım Jeneratörleri

Doğru Akım Jeneratörleri

Dinamo ve Çalışma Prensibi

Almış olduğu dairesel mekanik enerjiyi,doğru akımı elektrik enerjisine çeviren makinelere dinamo veya doğru akım jeneratörü denir.Çalışma prensibi;sabit bir mıktanıs alanı içerisine iletken çerçeve yerleştirilip döndürülecek olursa iletkende alternatif endüksiyon elektromotor kuvveti doğar.İletken çerçevenin uçlarına karşılıklı bakır dilimler(kolektörler) konursa iletken çerçevede meydana gelen endüksiyon akımı bu bakır dilimler vasıtasıyla doğru akıma çevrilir ve fırçalarla (kömürler) dış devreye verilir.

Doğru Akım Dinamolarının Yapılışı

Dinamolar başlıca şu parçalardan meydana gelir;

1)Gövde ve Kapaklar:Endüktörün meydana getirdiği sabit mıknatıs kuvvet hatlarına devre tamamlatan dökme demirden yapılmış bir parçadır.Kapaklar ise endüviye yataklık vazifesi görürler.

2)Endüktör(Kutuplar):Endüvinin üzerinde gerekli elektromotor kuvvetinin endüklenebilmesi için sabit mıktanıs alanını meydana getiren parçaya endüktör denir.

3)Endüvi:Endüktörün meydana getirdiği sabit mıknatıs alanını kesmesi neticesinde üzerindeki sargılarda gerekli elektrik akımını meydana getiren parçaya denir.

4)Kollektör:Endüvi sargılarında meydana gelen alternatif akımı doğru akıma çeviren parçaya denir.

5)Fırçalar(Kömürler,toplaçlar):Kollektördeki doğrultulmuş akımı dış devreye almaya yarayan parçaya fırça yada toplaç denir.

ankaraelektrikci