Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Doğru Akım Dinamoları

Doğru Akım Dinamoları

1)Yabancı Uyartımlı Dinamolar
2)Kendinden Uyartımlı Dinamolar

1)Yabancı Uyartımlı Dinamolar
Dinamolarda gerekli olan sabit mıknatıs alanını meydana getirme olayına uyartım denir.Endüktör sargıları dışarıdan bir doğru akım kaynağına bağlı olarak çalışan dinamolara denir.

2)Kendinden Uyartımlı Dinamolar
Doğru akım elektrik enerjisini endüktör kutuplarındaki  artık mıknatısiyetten dolayı elde eden mıknatıslarada kendinden uyartımlı dinamolar denir.Kutuplar,dışardan bir doğru akım kaynağıyla beslemeye lüzum yoktur.Çünkü dinamo kutuplarında çok az daimi mıknatıslık vardır.Buna artık mıknatıslık denir.

Kendinden uyartımlı dinamolar ,kutup sargılarının endüviye bağlanış şekline göre üç kısma ayrılır;

–> Seri Dinamolar
–> Şönt Dinamolar
–> Kompunt Dinamolar

*Artık Mıknatısiyet:Doğru akım dinamosunun  daha  önceki çalışmalarından  dolayı,  kutuplarında  çok  az  da  olsa  bir mıknatısiyet  kalır. Buna artık mıknatısiyet denir.

ankaraelektrikci