Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Ölçme ve Ölçme Aletleri

Ölçme ve Ölçme Aletleri

Elektrik ölçmeleri uzunluk,ağırlık ölçmeleri gibi basit değildir.Bütün elektrik devrelerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için elektrik büyüklüklerinin ölçülmesi ve bilinmesi gereklidir.

Ölçülecek Değer                 Birimi                       Ölçü Aleti

Akım Şiddeti                       Amper                      Ampermetre
Gerilim                                 Volt                         Voltmetre
Güçkatsayısı                         Cosq                       Cosqmetre
Frekans                                Hz                          Frekansmetre
Direnç                                 Ohm                        Ohmmetre
Elektrik İşi                           Kwh                        Sayaç
Güç                                     Watt                        Wattmetre

Ölçü Aletlerinin Duyarlılık Sınıfı

Ölçü aletleri duyarlılık derecesine göre 8 sınıfa ayrılır.Aletlerin sınıfını belirten rakam o aletin ibresinin tam sapmada yapmış olduğu hatanın %’sini gösterir.0,1 sınıfı alet denildiğinde bu aletn çok hassas bir alet olduğu ve ibresinin tam sapma da %0,1 değerinde hata yaptığı anlaşılır.

AMPERMETRE

Elektrik akım şiddetini ölçen aletlere ampermetre denir.Ölçülecek akım ampermetrenin içinden geçtiği için devreye seri olarak bağlanırlar ve içinden geçen akımın cihazın uçları arasında büyük bir gerilim düşümü meydana getirmemesi için dirençlerininde mümkün mertebe küçük olması lazımdır.

Ampermetrenin içindeki bobin teli kalın olup az sipirlidir.Devreye hiçbir zaman paralel bağlanmazlar,nedeni;ampermetre sargısının kalın telden az sipirli olmasıdır.Böyle olunca devreyi kısadevre haline getirir,sigortanın atmasına neden olur.

VOLTMETRE

Elektrik gerilimini ölçen aletlere voltmetre denir.Voltmetreler devreye paralel bağlanırlar.Voltmetrenin içindeki bobin teli ince olup sarım sayısı fazladır.Bunun için voltmetrelerin içdirençleri büyüktür.Bu sebeple içinden çok az akım geçer.Voltmetre yanlışlıkla devreye seri bağlanırsa iç dirençleri büyük olduğundan alıcının normal çalışmasına engel olur.Örneğin devredeki lamba yanmaz ,motor çalışmaz.

AVOMETRE

Bu ölçü aletleri akım,gerilim ve direnç ölçme işleminde kullanılırlar.Avometreler alternatif ve doğru akım,gerilim ölçmek için düzenlenmiştir.Bu aletlere direnç ölçmek için aletin içine pil konur.Direnç ölçerken ilk önce bağlantı uçları kısadevre edilip ayar düğmesi çevirilerek ibrenin direnç taksimatında sıfıra gelmesi sağlanmalıdır.

Direnç ölçmelerinde alet,üzerinden akım geçen devrelere bağlanamaz.Gerek akım gerekse gerilim ölçmelerinde aletn kademe anahtarı daima en yüksek değere ,değer çok küçükse alt kademelere geçirilmelidir.

ankaraelektrikci