Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Dirençlerin Paralel Bağlanması

Dirençlerin Paralel Bağlanması

Önce dirençlerin uçları kendi aralarında bir araya getirilir.Sonar bu uçlar asıl devreye bağlanır.Burada devrenin toplam direnci küçülür.Her bir koldan geçen akım şiddeti direncin büyüklüğüne göre değişir.

Paralel bağlı olan dirençlere eşdeğer direncin tersi,paralel bağlı dirençlerin tersleri toplamına eşittir.
Birer uçları bir noktaya diğer uçları ise başka bir noktaya bağlanarak elde edilen bağlama çeşidine paralel bağlama denir.
Kollardan geçen akım şiddetleri toplamı ana koldan geçen akım şiddetine eşittir.
I=I1+I2+I3
Dirençlerin uçları aynı noktaya bağlandığından her direncin uçları arasındaki potansiyel farklar birbirine eşittir.
V=V1=V2=V3
Dirençler devreye paralel bağlandığından eşdeğer direnç daima küçüktür.Hatta en küçük dirençten daha küçüktür.
İki direnç paralel bağlandığında eşdeğer direnç;
ankaraelektrikci