Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Kısa Devre Akımları

Kısa Devre Akımları

Kısa devre akımı:Kısa devrenin olduğu noktada kısa devre süresince akan akımdır.Alternatif akım sistemlerinde zamana bağlı değişen bir fonksiyondur.

Simetrik kısa devre akımı:Kısa devre akımının alternatif akım bileşenidir.

Kısa devre branşman akımları:Sistemin çeşitli kollarında akan kısa devre akımlarıdır.

Başlangıç kısa devre akımı:Kısa devrenin ilk meydana geldiği andaki kısa devre akımının etkin değeridir.

Başlangıç kısa devre gücü:Başlangıç kısa devre akımı I”k,nominal faz arası gerilim Un ve faz katsayısının çarpımıdır.

Kısa devre akımının aperiyoduk bileşeni(doğru akım):Zamanla değişen,kısa devre akımının üst ve alt zarf eğrileri arasındaki ortalama değer olup başlangıç değeri A’dan zamanla sıfıra düşer.

Darbe kısa devre akımı:Zamana bağlı (ansal) kısa devre akımının olabileceği en büyük değerdir.

Simetrik kısa devre açma akımı:Beklenen kısa devre akımının AA bileşinin,kesme aygıtının ilk faz kontağının ayrılmaya başladığı andaki etkin değeridir.

Sürekli kısa devre akımı:Geçici olaylar sonra erdikten sonraki kısa devre akımının etkin değeridir.

Jeneratörden uzak kısa devre:Zamanla değişen kısa devre akımının genliğinin,kısa devre süresince yaklaşık sabit kaldığı kısa devredir.Bu durumda Ik=I”k alınabilir.

Jeneratöre yakın kısa devre:Zamanla değişen kısa devre akımının genliğinin,kısa devre süresince bariz şekilde değiştiği kısa devredir.Bu durumda Ik=I”k alınamaz.

Burada uzaklıktan kasıt elektriksel uzaklıktır.

a=(Zg+Zş)/Zg ifadesi,

a=(Zg+Zş)Zg<2 koşulunu gerçekliyorsa jeneratöre yakın kısa devre

a=(Zg+Zş)/Zg>= koşulunu gerçekliyorsa jeneratörden uzak kısa devre söz konusudur.

ankaraelektrikci