Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Termik Röle

Kumanda sistemlerinde kullanılan termik aşırı akım rölelerinin açma karakteristiği gecikmelidir ve sigortanınkine benzer.Küçük hata akımlarında uzun bir sürede büyük hata akımlarında ise çok kısa bir sürede devreyi açarak koruma sağlar.

Termik röleler yalnız başlarına kullanılmaz.Devre akımının kontrol edildiği kontaktör ve sigorta sistemi ile birlikte kullanılır.

Şekildende görüldüğü gibi termik röle ana akım yoluna seri bağlanır.Tüketicinin çekmiş olduğu akım sürekli kontrol edilir.Termik röle elektrik akımının ısı etkisi ile çalışır.Bu amaçla rölenin içinde ısıya duyarlı bimetal çubuklar bulunur.
Bimetal çubuk,ısı karşısında uzama katsayıları farklı olan iki madeni şeridin perçin veya kaplama yoluyla birbirlerinden ayrılmayacak şekilde üst üste tespit edilmesiyle oluşturulur.Madeni şeritlerin uzama katsayıları farklı olduğu için ısı karşısında metal çubuk eğilir.Bu eğilmeden yararlanarak bir kontağın açılması sağlanır.Çubuk soğuduğunda başlangıç konumuna geri gelir ve yeniden çalışmaya hazır olur.
Termik aşırı akım röleleri aşırı yük bölgelerinde belirli bir gecikme ile çalışarak yük akımını keser,sigortalar ise bir devrenin korunmasında ayarlama olanağı olmayan ve yanlız bir akım değerine göre ayarlanmış röle gibi çalışırlar.Sigorta koruma görevini belirli bir akım değeri için yerine getirirken termik röle belirli bir ayar bölgesi içinde ihtiyaca uygun bir şekilde ayarlanan akım değerine bağlıdır.
Elektrik motorlarının ilk hareketi sırasında,frenleme anlarında veya izin verilen aşırı yük durumlarından doğabilecek kısa süreli aşırı akım çekilmesi gibi durumlar haricinde izin verilen sınır akımları aşıldığı anda ana akım yolu kesilerek sistemin enerjisiz kalması sağlanmalıdır.Bu kontrol termik röle ile sağlanabilir.
Termik aşırı akım röleleri aşırı akıma karşı görev yapar,kısa devreye karşı koruma yapmak için yeterince çabuk devreyi açmaz.Bu nedenle termik röle ve koruduğu devre ayrıca kısa devreye karşı korunmalıdır.Sigortalar kısa devrelerde süratli bir şekilde görev yapar.Devre kısa devre akımlarına daha çabuk cevap veren sigorta ve manyetik açıcılar ile korunarak termik rölelerinde zarar görmesi engellenmiş olur.Burada dikkat edilecek husus;sigortanın devreyi açma akım değeri,rölenin zarar görebileceği akım değerinden daha düşük bir değerde seçilmelidir.
ankaraelektrikci