Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Arşiv Ocak 2019

Lambalar

Lambaların ışık yayması elektrik akımının direnci yüksek metallerden geçerken onu ısıtması esasına dayanmaktadır. Joule kanununda da vurgulandığı gibi içinden akım geçen her iletken belli oranda ısınmaktadır.Bu ısınma bakırda,gümüşte,çinkoda,tungstende farklı değerde olmaktadır.Isınma miktarını belirleyen unsur metalin özdirencidir. Aydınlatma amacıyla kullanılan lambaların  birçok modeli vardır.Günümüzde en çok flüoresan lambalarla aydınlatma yapılmaktadır.

Duy

Lambanın devreye bağlanmasında kullanılan elemanlara duy denir.Duyun tesisata bağlantısı yapılırken anahtardan gelen faz ucunun dip kontağa bağlanması gerekir.Bu yapılmaz ise lamba duya sökülüp takılırken elektrik çarpması sözkonusu olabilir. Üretim şekillerine göre duyları şöyle sınıflandırabiliriz; Süngülü Duy:Sarsıntının fazla olduğu yerlerde (taşıtlar,el fenerleri vb) kullanılırlar.Bunlarda lambanın duya giren kısmında çıkıntılar vardır.Bu çıkıntılar sayesinde lamba duya çok sıkı

Daha fazlasını oku

Anahtarlar

Elektrik devrelerinde açma kapama görevi yapan devre elemanına anahtar denir. Anahtarları yapılış şekline göre şöyle sınıflandırabiliriz; Sıva Üstü Anahtar:Sıva üstüne monte edilen anahtardır. Sıva Altı Anahtar:sıva içerisinde gömülü anahtar kasası içerisine monte edilen anahtardır. Etanj (Antigron) Anahtar:Nemli yer tesislerinde kullanılan anahtardır.Nem,toz,patlayıcı gaza karşı sızdırmaz özelliktedir. Elektrik anahtarlarını işlev bakımından şöyle sınıflandırabiliriz; Adi (Tek Kutuplu) Anahtar:Bir

Daha fazlasını oku

Kaçak Akım Koruma Rölesi (Diferansiyel Röle)

Elektrikli alıcıların gövdesine 30mA lik akım kaçağı olması anında devreyi açan elemanlara kaçak akım koruma rölesi denir. Normal çalışma anında kaçak akım koruma rölesinin nüvesi üzerinde herhangi bir manyetik alan oluşmaz ve rölenin içindeki akım trafosunda indüklenen gerilim sıfırdır.Gövdeye kaçak olduğunda ,iletkenle toprak arasında gidip gelen akım farkındaki eşitlik bozulduğundan ,oluşan fark akımı sayesinde  trafoda

Daha fazlasını oku

Otomatik Sigortalar

Alıcının aşırı akım çekmesi veya kısadevre  anında akımı kesen araçtır.Bu tip sigortalar termik ve manyetik koruma düzenekli olarak üretilmektedir.Termik koruma bimetal esaslıdır.Devreden aşırı akım geçince bimetal bükülerek akım geçişini sağlayan kontakları açar.Manyetik koruma ise aşırı akım geçmesi durumunda elektromıknatıs haline gelen kesitli bobinin nüveyi hareket ettirerek kontakları açtırması esasına dayanır. Uygulamada kullanılan otomatik sigortalar L

Daha fazlasını oku

EKAT Eğitimi Nedir

Elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında çalışma izin belgesi eğitimi elektrik dağıtım sisteminde yüksek gerilimde çalışacak teknik personel için hazırlanmıştır. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinin 60. maddesine göre ,yüksek gerilimde çalışacak elektrikle ilgili fen adamlarının alması zorunlu olan eğitimdir. Elektrikle ilgili fen adamlarının yetki görev ve sorumlulukları hakkında yönetmelik’in 3.maddesinde belirtilen teknik elemanların elektrik

Daha fazlasını oku