Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Yüksek Alternatif Gerilimlerin Ölçülmesi

Yüksek Alternatif Gerilimlerin Ölçülmesi

Yüksek gerilimlerin sınıflandırlıması başlıklı yazıda yazdığımız gibi yüksek gerilimler yüksek alternatif gerilimler ve yüksek doğru gerilimler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bu yazıda ise yüksek alternatif gerilimlerin nasıl ölçüldüğü hakkında bilgiler vereceğiz. Yüksek alternatif gerilimler;

  1. Gerilim ölçü transformatörleri
  2. Gerilim bölücüler
  3. Tepe değer voltmetreleri
  4. Elektrotlar
  5. Elektrostatik voltmetreler

ile ölçülürler.

Gerilim Ölçü Transformatörleri

Endüktif ve kapasitif olmak üzere iki çeşit gerilim ölçü transformatörü vardır. Gerilim ölçü transformatörleri yüksek gerilimi voltmetre ile ölçülebilecek gerilim değerine düşürürler ve alçak gerilim tarafında voltmetre ile ölçülen gerilim değeri ve transformatörün çevirme oranı yardımıyla yüksek gerilimin değeri hesaplanır.

Endüktif gerilim ölçü transformatörleriyukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi yüksek gerilim sargısı ve alçak gerilim sargısından oluşur. Bu transformatörler küçük güçlüdür ve güçleri 30VA ile 500VA arasında değişmektedir. Çevirme oranları ise çok yüksektir. Endüktif gerilim ölçü transformatörleri kuru tip ve yağlı tip imal edilmektedirler.

Kapasitif gerilim ölçü transformatörleri C1 ve C2 olmak üzere iki adet kondansatör ve yüksek ve alçak gerilim sargılarından oluşur. C1 kondansatörü gerilimin çok büyük bir kısmını üzerine alır ve C2 üzerine daha düşük gerilim kalır. C2 üzerindeki gerilim de tekrar bir transformatör yardımı ile düşürülerek voltmetre ile ölçülür. Kapasitif gerilim ölçü transformatörleri yağlı ve gazlı tip olmak üzere imal edilirler.

Gerilim Bölücüler

Gerilim bölücüler ohmik, kapasitif ve karma (ohmik+kapasitif) olmak üzere üç çeşittirler. Aşağıda bu gerilim bölücülerin bağlanışı gösterilmiştir.

Gerilim bölücülerde Alçak gerilim voltmetresi ile ölçülen değer gerilim bölücünün oranı yardımıyla yüksek gerilimin bulunmasını sağlar. C1 ve C2 kondansatörleri ile oluşturulmuş bir gerilim bölücüden voltmetre ile ölçülen gerilim V olursa, yüksek gerilim barasındaki VY yüksek gerilim VY=V(C1+C2)/C1 olur.

Diğer yüksek alternatif gerilim ölçme yöntemlerini başka bir yazıda paylaşmak üzere…

ankaraelektrikci