Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

IP Koruma Sınıfı Nedir, Nasıl Okunur?

IP Koruma Sınıfı Nedir, Nasıl Okunur?

Aldığımız elektrikle çalışan aletlerin üzerinde belkide şimdiye kadar hiç farketmediğimiz bir bilgi bulunmaktadır: IP koruma derecesi. IP koruma derecesi bir ürünün dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirten koruma sınıfıdır. IP koruma seviyesi standardı Avrupa Elektroteknik Standartlar Komitesi (CENELEC) tarafından geliştirilmiştir. Elektrikle çalışan ürünlerin hangi şartlarda güvenli olarak çalışabileceği bu standarda göre üretici firma tarafından test edilerek belirlenmeli ve ürün üzerine IP derecesi yapıştırlarak kullanıcı bilgilendirilmelidir. IP sınıflandırma genellikle iki basamaklı bir sayıdan oluşmaktadır. Bu sayının ilk basamağı ürünün katı cisimlere karşı dayanıklılığını, ikinci basamak ise sıvı maddelere karşı dayanıklılığını belirtir. Mesela IP32 koruma sınıfı olan bir üründe 3 katı cisimlere karşı olan dayanıklılığı, 2 sıvı maddelere karşı olan dayanıklılığı belirtir. sayıların karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bazı ürünlerin üzerinde IP koruma standardının 3 basamaklı olduğu görülebilir. Üç basamaklı koruma derecelerinde üçüncü basamak ürünün mekanik etkilere karşı koruma sınıfını belirtir.

İlk Rakam Açıklama
0 Herhangi bir koruma yok
1 Çapı 50 mm’den büyük cisimlere karşı korumalı
2 Çapı 12 mm’den büyük cisimlere karşı korumalı
3 Çapı 2.5 mm’den büyük cisimlere karşı korumalı
4 Çapı 1 mm’den büyük cisimlere karşı korumalı
5 Toza karşı sınırlı korumalı
6 Toz geçirmez
İkinci Rakam Açıklama
0 Herhangi bir koruma yok
1 Dikey olarak damlayan su damlalarına karşı korumalı
2 15 derece açıyla cihazın yüzeyine gelen su damlalarına karşı korumalı
3 60 dereceye kadar olan açıyla gelen suya karşı korumalı
4 Her yönden ve açıdan sıçrayan suya karşı korumalı
5 Her yönden ve açıdan fışkıran suya karşı korumalı
6 Her yönden ve açıdan güçlü su püskürmesine karşı dayanıklı
7 Cihaz 1 metre mesafeye kadar suya geçici olarak batırılmaya karşı dayanıklı
8 Su altında uzun süre kalmaya karşı dayanıklı
Üçüncü Rakam Açıklama
0 Koruma yok
1 0.225 J (joule)’lük bir mekanik zorlanmaya karşı dayanıklı
2 0.375 J’lük bir mekanik zorlanmaya karşı dayanıklı
3 0.5 J’lük bir mekanik zorlanmaya karşı dayanıklı
4 2 J’lük bir mekanik zorlanmaya karşı dayanıklı
5 6 J’lük bir mekanik zorlanmaya karşı dayanıklı
6 20 J’lük bir mekanik zorlanmaya karşı dayanıklı
ankaraelektrikci