Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Transformatörlerde Demir ve Bakır Kayıpları

Transformatörlerde Demir ve Bakır Kayıpları

Demir Kayıpları

Transformatörlerdeki manyetik akının yönünün ve değerinin değişmesiyle, manyetik malzemenin histerisiz etkisinden dolayı ısınma ortaya çıkar. Bu ısınma transformatörde enerji kaybına neden olacağından engellenmelidir. Transformatörlerdeki yüksek sıcaklık transformatörün nüvesi ve sargılarının izolasyonunun zayıflamasına ve ömrünün kısalmasına neden olur. Her 8 oC’lik sıcaklık artışı ömrünü yarı yarıya düşürür, bu nedenle transformatörün soğutma sisteminin bakımı çok önemlidir.

Transformatörün manyetik devresindeki histerisiz ve girdap akımlarından kaynaklanan sıcaklıktan dolayı oluşan enerji kaybı demir kayıpları olarak ortaya çıkar. Kayıpların alternatif manyetik alandan oluşması nedeniyle transformatörün primer (birincil) tarafına gerilim uygulandığında sekonder (ikincil) tarafta yük olmasa bile demir kayıpları oluşur.

Bakır Kayıpları

Transformatörlerde pirmer (birincil) sargılarda transformatöre yük bağlanmamış olsa bile manyetik alanı oluşturan sargıların direncinden dolayı kayıplar oluşur. Bu kayıplar ısı olarak ortaya çıkar ve soğutma sistemiyle transformatörden dışarıya atılmalıdır. Sekonder uca yük bağlanmasıyla, primer ve sekonder sargıların her ikisinde de akım oluşacağından daha fazla kayıp oluşur. Bu kayıplar sargıların direncinden kaynaklandığından bakır kayıpları veya I2R kayıpları olarak adlandırılır.

ankaraelektrikci