Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Yüksek Gerilim Güç Kesicileri

Yüksek Gerilim Güç Kesicileri

Kesiciler elektriksel güç şebekelerine güç vermek veya üzerindeki gücü otomatik veya manual olarak almak için kulanılan; kapalı durumlarda mükemmel bir iletken, açık durumda mükemmel bir izolatör olan ve açma kapama işlemlerini çok hızlı yapan; devreyi aşağıdaki durumlarda açmaya ve kapamaya yarayan aygıtlardır: 

Normal koşularda
– Devreyi açan
– Devreyi kapatan
– Devre akımını üzerinden geçiren

Normal dışı koşullarda
– Aşırı akımı kesen
– Kısa devreyi kesen
– Kısa devreyi kapatan bir anahtardır

Kesiciler kesme ortamlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar;

Havalı Kesiciler:

Kesme ortamında atmosfer basıncındaki hava kullanılır. Bu tip kesiciler ilk kullanılan kesici tipleridir. Bakım gerektirirler ve dış etmenlerden kolay etkilenirler. Küçük güçlerde kullanılırlar. Boyutları büyüktür. Bunlarda ortamı soğutmak için ekstradan bir yola baş vurulmaz.

Yağlı Kesiciler:
Bu tip kesicilerde kesme ortamını yalıtmak ve soğutmak amacıyla yağ kullanılır. Yağ değişimine ihtiyaç duyarlar. Patlama riskleri vardır. Boyutları büyüktür. Orta güçlerde kullanılırlar.

Basınçlı Havalı Kesiciler:
Bu kesicilerde ortamda genelde 1.5-2 atm basıncında hava kullanılır. Yüksek güçlerde kullanılırlar.

Vakumlu Kesiciler
Kesme ortamı olarak vakumdan faydalanılır. Bu tip kesicilerde dış ortamdan etkilenmezler. Yüksek güçlerde kullanılırlar.

Gazlı Kesiciler
Bu kesici türlerinde SF6 ve N2 gazları kullanılarak kesme işlemi sağlanır. Yüksek güçlerde kullanılırlar. Maliyetleri yüksek olmasına rağmen bakım gerektirmemeleri ve ortam koşullarından etkilenmemeleri avantajlarıdır.

ankaraelektrikci