Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Elektrik Motorları

Elektrik Motorları

Asenkron ve senkron elektrik motorları AC motorların iki ana kategorisidir. Endüksiyon AC motoru asenkron motorun genel bir şeklidir ve temel olarak ikincil sargısı dönen bir AC transformatördür. Birincil sargılar (stator) güç kaynağına bağlıdır ve kısa devre edilen ikincil sargılar indüklenen akımı taşır. Tork hava boşluğundan akan rotor akımının hareketiyle oluşur. Senkron motor tasarım ve çalışma karakteristikleri bakımından farklıdır ve AC motorların ayrı bir sınıfı olarak düşünülmüştür.

Endüksiyon AC Motorlar:
Endüksiyon AC motorlar en basit ve en kuvvetli elektrik motorlarıdır ve iki temel elektrik parçası içerir: stator ve rotor parçaları. Endüksiyon motorları adlarını rotordan akan akım, statordan akan alternatif akım tarafından indüklenmeden alır. Stator ve rotor akımlarının elektromanyetik etkilerinin birleşimi dönüş gücü oluşturur.

AC motorlar genellikle ince tabakalardan oluşan ve iletkenlerin sarılması için delikleri olan silindirik demir nüve olan rotorlarla nitelendirilirler. Rotorun en genel tipi dökme alüminyum iletkenler ve kısa devre eden son halkalardır. Bu “sincap kafesli” AC motor hareketli manyetik alan kısa devre edilen iletkenlerde bir akım endüklerse döner. AC motorun manyetik alanının döndüğü hız AC motorun senkron hızıdır ve statorda bulunan kutup sayısı ve güç kaynağının frekansı ile belirlenir. ns = senkron hız, f= frekans ve p = kutup sayısı olduğunda ns = 120f/p dir.

Senkron hız AC motor hızının en üst limitidir. Eğer AC motorun statoru, döner manyetik alanın hızıyla dönerse kuvvet çizgilerinin hiç biri rotor ilektenleri tarafından kesilmez ve tork sıfırdır. AC motor çalışırken rotor her zaman manyetik alandan daha yavaş döner. AC motorun rotor hızı rotor akımının akması için yeterli hızda olduğunda tork boşluk ve sürtünme kayıplarını karşılayabilecek yeterlilikte olur ve yükü kaldırır. AC motor rotorunun hızı ve manyetik alanın hızı arasındaki farka kayma denir ve senkron hızın bir yüzdesi ile ifade edilir. s = kayma, ns = senkron hız, ve na = anma hızı olduğunda s= 100 (ns – na)/ns

ankaraelektrikci