Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Arşiv Kasım 2018

Kirşofun Akımlar Kanunu

Kirşofun birinci kanunu diye bilinen Kirşofun Akımlar Kanununa göre, bir düğüm noktasına giren akımlar ve çıkan akımların toplamı sıfırdır. Yani bir düğüm noktasına giren akımların toplamı, çıkan akımların toplamına eşittir. Aşağıdaki devre örneğine bakılırsa kirşofun akımlar kanunu daha iyi anlaşılabilir. Kirşofun Akımlar Kanunu Şekilde görüldüğü gibi Is akımı I1 akımı ve I2 akımının toplamına eşittir. Aşağıdaki şekilde ise

Daha fazlasını oku

Ohm Kanunu

Ohm kanununa göre sabit bir sıcaklıkta, bir devreye uygulanan gerilim ile devreden belirli bir akım geçer. Bu akım gerilimin ve direncin büyüklüğüne göre değişebilir. Ohm kanunu V=IR kanunu olarak da bilinir. Aşağıdaki örnekte basit bir devre gösterilmiştir. Bu devrede gösterildiği gibi bir devrede akım gerilimle doğru orantılı, dirençle ters orantılıdır. Matematiksel olarak I=V/R olarak ifade

Daha fazlasını oku

Johnson Tipi Onluk Sayıcı

Johnson tipi sayıcı içinde lojik (sayısal) kapılar bulunan 16 pinli (bacaklı) bir tümdevredir. Bu bacakların bir tanesi besleme girişi, bir tanesi şasi, iki tanesi tetikleme girişi, bir tanesi reset, geriye kalan 11 tanesi de çıkış bacaklarıdır. 5-10 Volt besleme gerilimi ile çalışan bu entegre oldukça kullanışlı bir entegredir. İki tetikleme girişinden biri yükselen kenar, diğeri

Daha fazlasını oku

Elektrik Kısmi Boşalmaların Ölçülmesi

Elektrik tesislerinde kullanılan iletkenlerin yalıtkanları oluşan kısmi boşalmalar nedeniyle zarar görüp deforme olabilmektedir. Kısmi boşalmaların oluşmasının nedenleri ve etkilerinin belirlenmesi amacıyla oluşan kısmi boşalmaların ölçülmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Kısmi boşalmaların ölçülmesi için birçok yöntem mevcuttur. Bunlar elektriksel olmayan yöntemler, elektriksel olan yöntemler olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir. Elektriksel olmayan yöntemler; işitsel, görsel, sıcaklık, basınç

Daha fazlasını oku

Servo Motorlar ve Çeşitleri

Kontrol ve otomasyon sistemlerinde son kontrol elemanı olarak kullanılan servo motorlar temelde hız ve konum kontrolü yapılabilen motorlardır. Servo adı latince servus kelimesinden gelmektedir. Servus emre itaat eden anlamındadır. Servo motorlar da verilen komutu hızlı ve doğru şekilde yerine getirirler. Kullanıcının verdiği hız ve konum (pozisyon) komutunu yerine getiren servo motorlar gelişen teknolojiyle birlikte hareketli

Daha fazlasını oku

Elektrik İletiminde ve Dağıtımında Kullanılan Kablo Çeşitleri

Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımında kablolar çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımında kullanılan kablolarda, iletkenleri birbirinden izole eden hem de dış ortama karşı koruyan çeşitli yalıtkan kimyasal bileşimler kullanılmaktadır. Bu yalıtkan bileşimler, PE(Polietilen), PVC(Polivinil Klorür) ve XLPE(Çapraz bağlı polietilen) gibi sentetik karışımlardan oluşan yalıtkanlardır. Güç Kablolar değişik esaslara göre sınıflandırılırlar. İşletme gerilimlerine

Daha fazlasını oku

Aydınlatma ve Aydınlatmanın Türleri

İnsanlar için ışığın öneminin ne derece büyük olduğunu anlatılamaz. Temel gereksinimlerimizden biri olan ışığa yaşamımızın her alanında ihtiyaç duyarız. Çevremizdekileri algılamamızda ışığın önemi çok büyüktür. Işığın kalitesi ne kadar iyiyse algılamamız da o kadar derin olur. Detayları kaliteli bir aydınlatma ile daha iyi farkeder ve algılarız. Dolayısıyla bir mekanın rastgele seçilen bir aydınlatma elemanıyla aydınlatılması ile

Daha fazlasını oku

Hidroelektrik Santrallerinin Doğaya Verdiği Zararlardan Bir Örnek

Hidroelektrik Santrallerin Olumsuz Etkileri başlıklı yazımızda hidroelektrik santrallerin olası zararları konusunda bilgiler vermiştik. Hidroelektrik santraller en temiz enerji kaynaklarından birisidir. Fakat verebileceği zararlar gözönünde bulundurulmalı ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporları özenle hazırlanıp bu rapora uyulmalıdır. Aksi takdirde enerji elde etmek için doğanın dengesini bozmak işten bile değildir. Karadeniz bölgemiz ülkemizin en çok yağış alan ve dereleri,

Daha fazlasını oku

Hidroelektrik Santrallerin Olumsuz Etkileri

Enerji kaynaklarının hızla tükendiği dünyamızda fosil yakıtların bir kenara bırakılıp yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendiğimiz bu devirde, hidroelektrik santraller enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Su gücüyle elektrik üretimi ilkesine dayanan hidroelektrik santraller en temiz ve en zararsız enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Elektrik enerji ihtiyacının karşılanması, dışa bağımlılığın azalması amacıyla Türkiye için hidroelektrik santraller önemli olmasına karşı, gerekli önlemler

Daha fazlasını oku

Elektrikli Sinek Öldürücü Cihazlar Nasıl Çalışır

Mikropları taşıyarak insan sağlığını tehlikeye düşüren sineklere karşı çeşitli koruyucu önlemler bulunmaktadır. Kimyasal önlemler sineklerle etkin bir mücadele olmasına karşın aynı zamanda insan hayatına da zarar verebilmektedir. Bu nedenle hem insan sağlığına zarar vermeyen hem de sineklerle etkin bir mücadele yöntemi olan elektrikli sinek öldürücü cihazlar yapılmıştır. Marketlerde, kasaplarda sıklıkla gördüğümüz bu cihazlar sineklerin dikkatini

Daha fazlasını oku