Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Ototransformatörler

Ototransformatörler

Bilindiği gibi transformatörler elektrik gerilimini yükselten veya düşüren hareketsiz elektrik makineleridir.  Transformatörler girişine uygulanan gerilimi düşürerek veya yükselterek çıkışa verirler. Bunu da giriş ve çıkış bacaklarındaki sarım sayısına göre yaparlar. Bazı durumlarda çıkış gerilimi değiştirilmek veya giriş geriliminin değiştiği durumda çıkış gerilimin değişmeden sabit kalması istenir. Bu gibi durumlarda ototransformatöler oldukça kullanışlıdır.

Ototransformatörlerin manyetik devreleri sabit transformatörlerin manyetik devreleriyle aynıdır. Ototransformatörün en önemli özelliği tek bir sargısı olması ve primer ve sekonder olarak aynı sargının kullanılmasıdır.

Aşağıdaki şekilde bir ototransformatörün basit yapısı görülmektedir. Ototransformatörler farklı bir kaç çıkış değeri için bir kaç uç bırakılması veya değişken çıkışlar için sargıların üzerindeki izolasyonların kazınmasıyla bir iletkenin bu sargılarda gezdirilmesi suretiyle değişken çıkış elde edilmesi şeklinde farklı iki yapıda olabilirler.

Ototransformatör

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi ilk şekilde ototransformatörün farklı çıkış noktaları vardır ve bu çıkışlardan farklı gerilim alınır. Diğer şekilde ise çıkış gerilimi çıkış ucunun değiştirilmesiyle istenen değerde ayarlanabilir.

Ototransformatörler sabit transformatörelere oranla daha ucuzdurlar fakat yüksek gerilim ve alçak gerilim sargıları aynı sargı olması nedeniyle yüksek gerilim alçak gerilimi etkiler.

ankaraelektrikci