Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Elektrik İletiminde ve Dağıtımında Kullanılan Kablo Çeşitleri

Elektrik İletiminde ve Dağıtımında Kullanılan Kablo Çeşitleri

Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımında kablolar çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımında kullanılan kablolarda, iletkenleri birbirinden izole eden hem de dış ortama karşı koruyan çeşitli yalıtkan kimyasal bileşimler kullanılmaktadır. Bu yalıtkan bileşimler, PE(Polietilen), PVC(Polivinil Klorür) ve XLPE(Çapraz bağlı polietilen) gibi sentetik karışımlardan oluşan yalıtkanlardır. Güç Kablolar değişik esaslara göre sınıflandırılırlar.

İşletme gerilimlerine göre kablolar,

  • Alçak gerilim kabloları (1 KV Kadar.)
  • Ortagerilim kabloları (1KV – 35kv)
  • Yüksek gerilim kabloları(380 KV kadar)

olarak sınıflandırılabilir.

Kullanılan yalıtkan sentetik bileşimlere göre kablolar,

  • Kağıt izolasyonlu kablolar
  • PVC (Polivinilklorid )kablolar
  • PE (Polietilen) kablolar
  • XLPE(Çapraz bağlı polietilen) kablolar

olarak gruplandırılabilir.
İletken yapıldıkları malzemeye göre,

  • Bakır iletkenli kablolar
  • Alüminyum iletkenli kablolar

şeklinde sınıflandırılabilir.

Tanımlanmış şartlar altında, ölçme sistemi veya ölçüm cihazının göstermiş olduğu değer (ya da referans materyal değerleri) ile buna karşılık gelen standartlarda yer alan değerlerin mukayesesi işlemleri dizisidir. Kalibrasyon sonuçları standartlara karşılık ölçülen büyüklüklerin belirlenmesinde kullanılabileceği gibi, bu standartlara göre oluşan düzeltme değerlerinin tayin edilmesinde de kullanılabilir. Kalibrasyon, ölçüm sonuçlarına etki eden önemli metrolojik özelliklerin saptanmasını sağlar. Kalibrasyon sonuçları, kalibrasyon sertifikası ya da kalibrasyon raporu adı altında belgelendirilmelidir. Kalibrasyon; standartlara karşılık gelen ölçülen büyüklüğü ortaya koymayı sağlar, elde edilen sonuçlara bağlı olarak herhangi bir ayar işlemini kapsamaz. Kalibrasyon Birimler sistemi, ölçme metodları, ölçü aletleri ile ilgilenen bilim dalının içerisindedir.

ankaraelektrikci