Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Faz Koruma Röleleri

Faz Koruma Röleleri

Elektrik tesislerinde kullanılan çok farklı özellikte ve çeşitli kullanım alanları bulunan çeşitli röleler bulunmaktadır. Bunlardan biri de faz koruma röleleridir. Faz koruma röleleri elektrik tesislerinde sıklıkla kullanılan elektrik motorlarını şebekeden kaynaklanacak olumsuz durumlara karşı korumak amacıyla kullanılmaktadır. Faz koruma rölelerinin markasına ve modeline göre şebeke geriliminin faz dengesizliği, faz sırasının karışması, PTC’nin aşırı ısınması ve besleme geriliminin yetersiz olması durumunda motoru koruma özellikleri bulunmaktadır.

Faz koruma röleleri bir kontaktör ile beraber kullanılır ve fazlarda oluşacak anormal bir durumda kontaktör yardımıyla sistemi şebekeden ayırır.

Gerilim Dengesizliği

Elektrik tesislerinde kullanılan üç fazlı motorlarda fazlardan birinin geriliminin kesilmesi veya geriliminin düşmesi durumunda diğer iki fazdan aşırı akım çekilir ve bu durumda sargılar ısınır ve motor yanabilir. Bunun gibi olumsuz durumlardan sakınmak için faz koruma röleleri kullanılır.

Gerilim dengesizliği sınır değeri kullanıcı tarafından ayarlanabilir ve kullanıcı tarafından verilen sınırlar dışına çıkıldığında röle belirli bir gecikme süresi sonunda motoru şebekeden keser. Gecikme süresi dolmadan gerilim dengesizliği düzelirse motor devreden çıkarılmaz ve çalışmaya devam eder.

Faz Sırası

Üç fazlı sistemlerde fazların bağlanış sırası motorun dönüş yönünü belirler. Şebekeden kaynaklanabilecek her hangi bir nedenden dolayı fazların sırası değişirse motorun vakit kaybetmeden şebekeden ayrılması gerekir. Faz koruma röleleri faz sırasının değişmesi durumunda motorun şebekeden vakit kaybetmeden ayrılmasını sağlar.

PTC Koruması

Motor sargılarının aşırı ısınması durumunda motor tehlikeye girer ve bir an önce devreden çıkarılması gerekmektedir. Motorun sıcaklığının aşırı artması ve sargı sıcaklığının PTC’nin sınır değerini aşması durumunda motor şebekeden gecikmesiz olarak ayrılır.

Yetersiz Besleme Gerilimi

Yetersiz besleme gerilimi motorun sağlıklı olarak çalışmasını engelleyen başka bir olumsuz durumdur. Motoru besleyen gerilim işletme geriliminin belirli bir sınırı altına düşerse faz koruma rölesi tarafından motor devreden çıkartılır.

ankaraelektrikci