Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Floresan Lambalarda Starter

Floresan Lambalarda Starter

220 Voltluk floresan lamba tüplerinin ilk tutuşma gerilimi yaklaşık 300 V’tur. Bu nedenle floresan lambalarının starter denilen bir otomatik anahtara ihtiyacı bulunmaktadır. Starter 200 V gerilimde çalışmaya başlayan bir ışıldar lambadır. Floresan lambanın anahtarı kapatıldığında şebeke gerilimi olan 220 V startere uygulanmış olur.

Starterin yapısına baktığımızda, iki elektrotlu, cam bir balon içine neon gazı doldurulmuş ve bimetal şeritten yapılmış olduğu görülür. Bimetal şerit, sıcaklıkla uzama katsayıları farklı iki madensel şeritten, mesela demir ve bakırdan oluşur.

Starterin uçlarına şebeke gerilimi uygulandığında, birbirlerine yakın bulunan starter elektrotları arasına ışıltılı boşalma başlar. Bu sırada boşalma direnci oldukça büyüktür. Elektrotlar ısınır ve birbirine değerler.

Starterin kısa devre olmasıyla birlikte devreden floresan lambanın elektrotlarını kızgın duruma getiren, dolayısıyla bol miktarda elektron üretimine yol açan yüksek bir akım geçer. Bu arada starerin elektrotları soğur, elektrotlar eski duruma gelir ve akım devresi açılmış olur.

Starterin devreden çıkmasıyla floresan lambanın kullanıdığı balast lambada boşalmayı başlatmaya yetecek kadar gerilim endükler ve lamba tutuşur. Lamba elektrotları arasında boşalma bir kez başladığında bir daha sönmez.

ankaraelektrikci