Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Matlab’da Temel Vektörel İşlemler

Matlab’da Temel Vektörel İşlemler

Bir önceki Matlab yazımızda Matlab’da vektör oluşturmayı anlatmıştık. Bu yazıda ise Matlab’da Vektörlerle işlem yapmayı anlatacağız. Matlab yardımıyla vektörlerde işlem yaparken bir vektörün herhangi bir elemanının değerini direk olarak bulabilir, vektörlerle toplama, çarpma, bölme gibi temel işlemler yapabilir, vektörün transpozesini alabiliriz.

Vektörün Her Hangi bir Elemanının Değerini Öğrenme

Bu işlem büyük vektörler için kullanışlı bir işlemdir. Aşağıda öncelikle bir vektör tanımlayalım.

>> v = [0:2:8]
v = 
  0 2 4 6 8

Yukarıda oluşturduğumuz 5 elemanlı v vektörünün her hangi bir elemanının değerini direk olarak ekranda gösterebiliriz. v vektörünün 3. elemanını öğrenelim:

>> v(3)
ans = 
   4

Yukarıdaki işlemin sonucunda görüldüğü gibi v vektörünün 3. elemanı 4 olarak bulunuyor. Ayrıca vektörün ilk 3 elemanını veya istediğimiz her hangi başka elemanlarını da ekrana yazdırabiliriz.

>> v(1:3)
ans =
   0 2 4

>> v(1:2:4)
ans =
   0 4

Yukarıdaki işlemler incelendiğinde ilk işlemde vektörün 1’den 3’e kadar olan elemanları ekrana yazdırılmış, ikinci işlemde ise 1’den 4’e kadar olan ikişer artımla giden elemanlar ekrana yazdırılmıştır. Matlab’da bir işlemin sonucu her hangi bir değişkene atanmamışsa Matlab sonucu ans olarak verir. Aynı şekilde aşağıdaki işleme bakalım.

>> v'
ans = 
   0
   2
   4
   6
   8

Görüldüğü gibi v vektörünün transpozesi her hangi bir değişkene atanmadığı için ans olarak ekrana yazdırılıyor. Bunun yerine v vektörünün transpozesini t olarak tanımlarsak;

>> t=v';
>> t
t =
  0
  2
  4
  6
  8

Temel Matematiksel İşlemler

Matematiksel işlemler yapılırken;
+ toplama
– çıkarma
* çarpma
/ bölme
olarak kullanılır.

Şimdi daha önceden tanımladığımız v vektörümüzün 1. 2. 3. ve 2. 3. 4. elemanlarını birbirlerinden çıkartalım.

>> v(1:3)-v(2:4)
ans = 
   -2 -2 -2

Yeni bir vektör oluşturup daha önceki vektörümüzle işlem yapalım;

>> u = [0:-1:-4]
u = 
  0 -1 -2 -3 -4

u vektörümüzü oluşturdu. Şimdi u vektörüyle daha önceki v vektörü arasında matematiksel işlemleri yapalım.

>> v+u
ans = 
   0 1 2 3 4

>> 2*v
ans =
   0 4 6 12 16

>> (2*v+u)/3
ans =
   0 1.0000 1.3333 3.0000 4.0000 
 

Matematiksel işlemlerde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta vektörlerin boyutudur. Aynı boyuttaki vektörler işleme sokulmalı, satır ve sutun vektörleri kendi aralarında işleme sokulamazlar.

ankaraelektrikci