Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Megger Ölçüm Cihazı Nedir Nerelerde Kullanılır?

Megger Ölçüm Cihazı Nedir Nerelerde Kullanılır?

Yalıtkanlık direncini direkt olarak ölçen aletlere megger denir.Megger; Avo İnternational firmasının tescilli markasıdır.Bu tip aletlerde bir ölçü aletinin uygulayacağı gerilimin seçilebileceği bir anahtar vardır.Bunun yardımıyla O.G sistemleri için 5000V seçimi, A.G  sinyal kabloları için 500V ve alçak gerilim güç kabloları için 1000V seçimi yapılarak ölçüm yapılabilir. 

Ölçüm ile ilgili en temel sorulardan bir ne kadar süre ile gerilim uygulayacağımızdır ve hangi değeri gördüğümüzde sisteme enerji verebileceğimizdir; yaygın olarak 5000V uyguladığımız bir O.G. kablosunda kV başına 1MOhm bir değer okuyorsak;yani 6300 volt için 6,5 Megaohm gibi sistemin izolasyonu iyi denebilir.Bu bilgi çok pratik bir bilgi olup 25 santigrad derecedeki sıcaklık için geçerlidir.

MEGERİN YAPISI

Ölçü aleti kısmında, karşılıklı olarak birbirine seri bağlanmış dört bobin vardır.AA’da akım bobini, bb’de gerilim bobini olarak çalışır. Bu bobinler birbirlerine 90 derecelik açı ile yerleştirilmiş olduklarından bunların oluşturdukları alanlar da 90° derece farklı olur.
Yukarda bahsedilen ve sabit durumda bulunan aa’ ile bb1 bobinlerinin ortasına da hareketli bir mıknatıslı gösterge tespit edilmiştir. Yalıtkanlığı ölçülecek Rx direnci de aletin AB arasına bağlanır.

Megerler;yüksek gerilimin üretildiği kısım ve ölçme kısmı olarak iki ana bölümden meydana gelir.

ÜRETEÇ KISMI:  Eski tip megerlerde kollu ve yüksek gerilim üreten D.A dinamosu kullanılır.Yeni tip megerlerde ise alet içindeki pilin gerilimini yükselten elektronik konvertörlü devreler kullanılır.

 

ÖLÇME KISMI:  Megerlerin ölçme kısmı ya analog tip veya dijital göstergelidir.

Uygulamada en çok kullanılan meger tipleri şunlardır:

  • Manyeto, analog göstergeli tip megerler
  • Konvertörlü, analog göstergeli tip megerler
  • Konvertörlü dijital tip megerler

MEGERİN ÇALIŞMASI

Aletin dış bağlantı noktaları açıkken megerin manyetik kolu çevrilirse üretilen akım,devrede olan gerilimi bobini üzerinden geçer.Çünkü akım bobinin uçları açıktır.Gerilim bobinin meydana getirdiği manyetik alan ölçü aletindeki bobin grubunu alan dışına iteceğinden, ölçü aleti değer olarak ∞ değer gösterir.Bu değer, en büyük direnç demektir.

Aletin uçlarını kısa devre ederek manyeto kolunu çevirirseniz,yüksek dirençli gerilim bobininden akım geçmez.Üretilen akım, akım bobininden geçerek devresini tamamlar.Akım bobininde üretilen manyetik alan ölçü aletinin bobin grubunu alan içine doğru çeker.Bu çekme hareketi göstergeye sıfır olarak yansır.

Aletin uçlarına direncini ölçebileceğimiz birşey bağlanırsa manyeto kolunu çevirdiğimizde aletin hem akım hem de gerilim bobininden geçen akımın oluşturacağı manyetik alanlar zıt yönlüdür. Bobinlerde meydana gelen zıt momentli manyetik alanların dengelendiği oranda bir fark alan oluşarak, ölçü aletinin göstergesine bir değer olarak yansır.

İzolasyon Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi :

Meger ile yapılan hatlar arası, hat toprak, bara – pano vb. arası yapılan ölçümler sonucu elde edilen direnç değerlerini bir yere not alınır. Bu değerlerin yüksek çıkması tesisatın izolasyonu için iyidir.Yalıtkanlık direncinin uygulanan gerilim x 1000 Ω değerinden küçük çıkmaması gerekir. Aksi halde tesisatın izolasyonu sağlıklı değildir. Mutlaka sakıncalı durumların tespit edilerek gerekli tamir ve bakım işleminin yapılarak izolasyon ölçüm işlemlerinin tekrarlanması gerekir.İzolasyon direnci standartların altında olan bir tesise enerji verilmesi sistemi ve çalışanları tehlikeye atacağından, gerekli arıza çalışmaları yapılmadan sisteme asla enerji verilmemelidir.

ankaraelektrikci