Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Arşiv Kasım 2018

Elektrik Tasarruf Cihazları Gerçekten Tasarruf Ettiriyor mu?

İnternette gezinirken bir çok yerde karşımıza çıkan hatta yazılı ve görsel basında reklam ve haberlerini gördüğümüz elektrik tasarruf cihazları gerçekten elektrik faturamızı iddia edildiği gibi %40’a varan oranda düşürüyor mu? Öncelikle bu cihazlardan alıp da kullanan var mı bilmiyorum ama teknik anlamda bunun nasıl mümkün olmayacağını bu yazıda anlatmaya çalışacağım. Bilindiği gibi elektrik gerilim birimi

Daha fazlasını oku

Kirşofun Gerilimler Kanunu

Daha önce devre çözümlerinde kullanılan kanunlardan olan Kirşofun birinci kanunu diye de bilinen Kirşofun akımlar kanununu buradaki yazımızda anlatmıştık. Bu yazımızda Kirşofun ikinci kanunu olarak da bilinen Kirşofun Gerilimler kanununu anlatacağız. Kirşofun gerilimler kanununa göre kapalı bir elektrik devresinde (çevrede) devre elemanları üzerinde düşen gerilimlerin toplamı gerilim kaynağının gerilimine eşittir. Veya kapalı bir çevredeki gerilimlerin toplamı sıfırdır. Kirşofun

Daha fazlasını oku

Sekonder Aşırı Akım Röleleri

Sekonder aşırı akım röleleri akım trafolarının sekonder (ikincil) devresine bağlanır ve trafo ve elektrik motorlarını aşırı akımlara karşı korur. Bu röle alçak, orta ve yüksek gerilim devrelerinde koruma yapar. Sekonder aşırı akım röleleri yapısal olarak elektromekanik ve statik olmak üzere ikiye ayrılır. Elektromekanik röleler elektromanyetik, endüksiyon ve elektrodinamik olmak üzere çalışma sistemlerine göre üçe ayrılır. Statik

Daha fazlasını oku

Aydınlatma Hesapları İçin En Az Aydınlık Düzeyi Tablosu

Bir aydınlatma projesi çizilmesi için öncelikle belirli hesaplar yapılmalı, hangi mekana hangi tür armatürlerden kaç tane konulacağı, konulacak armatürlerin güçleri, ışık akıları, aydınlatma şiddetlerinin belirlenmesi gerekir. Bu hesaplamalar için öncelikle belirlenmesi gereken husus da mekanda kullanılması gereken aydınlatma şiddetidir. Aşağıda bazı aydınlatma hesaplarında yardımcı olacak bazı mekanların en az aydınlık düzeyleri tablosu verilmiştir. En Az Aydınlık

Daha fazlasını oku

Ototransformatörler

Bilindiği gibi transformatörler elektrik gerilimini yükselten veya düşüren hareketsiz elektrik makineleridir.  Transformatörler girişine uygulanan gerilimi düşürerek veya yükselterek çıkışa verirler. Bunu da giriş ve çıkış bacaklarındaki sarım sayısına göre yaparlar. Bazı durumlarda çıkış gerilimi değiştirilmek veya giriş geriliminin değiştiği durumda çıkış gerilimin değişmeden sabit kalması istenir. Bu gibi durumlarda ototransformatöler oldukça kullanışlıdır. Ototransformatörlerin manyetik devreleri sabit transformatörlerin

Daha fazlasını oku

Transformatörlerde Plaka Değerleri

Transformatörlerde bulunun plakalar transformatör için gerekli olan bir çok bilgiyi içerirler. Bu plakalar asla transformatörlerin üzerinden sökülmemeli ve sürekli temiz ve görünür olarak tutulmalıdır. Diğer bilgilerin bulunabilir olmasına rağmen, endüstriyel standartlar seri numarası, sınıfı, kVA değeri, voltaj oranı, sıcaklık yükselmesi gibi değerlerin plaka üzerinde bulunmasını gerekli kılar. Aşağıda transformatör plakalarının üzerinde bulunan bilgiler ve açıklamaları verilmiştir.

Daha fazlasını oku

Güç Elektroniği Devrelerinde Kullanılan Semboller

Her hangi bir güç elektroniği devresini gerçeklemeden önce onu kağıt üzerinde veya bilgisayarda çizer veya bilgisayarda simüle ederiz. Sonra da kullanacağımız elemanları alarak birleştirir ve devremizi kurarız. Her hangi bir devreyi çizmek veya çizilmiş bir devreyi okuyabilmek için devre elemanlarının sembollerini bilmemiz ve tanımamız gerekmektedir. Aşağıda güç elektroniği devrelerinde kullanılan elemanların isimleri ve sembolleri bulunmaktadır. Anten

Daha fazlasını oku

Metallerin İletkenlik ve Diğer Özellikleri

Doğada farklı özelliklerde bir çok element bulunmaktadır. Bazıları katı, bazıları sıvı ve bazıları da gaz halindedir. Atomlarının son yörüngesinde bulunan elektron sayılarına göre farklı özellikte bulunan elementlerden elektrikte en çok kullanılanları metallerdir. Bir çok metal elementi bulunmasına rağmen hepsinin elektrik iletkenlikleri veya elektrik akımına gösterdikleri dirençler farklıdır. Bazı metallerin iletkenlikleri, dirençleri ve erime noktaları aşağıda verilmiştir.

Daha fazlasını oku

Tek Fazlı Asenkron Motorlar

Bilindiği gibi şebekeden evlerimize gelen elektrik tek fazlı 220 V gerilimli elektriktir. Evlerimizde kullandığımız buz dolabı, çamaşır makinesi gibi makinelerde elektrik motorları bulunmaktadır. Bu makineler de tek fazlı elektrik motorları bulunmaktadır. Tek fazlı asenkron motorların stator yapısı üç fazlı asenkron motorun statoruna benzer. İnce silisli sacların üst üste birleştirilmesiyle oluşturulur ve sargıların yerleştirileceği oluklar açılır.

Daha fazlasını oku

Transistör

Transistör güç elektroniği devrelerinde en çok kullanılan kontrollü anahtarlama elemanlarından biridir. Günlük hayatımızda kullanılan bütün elektronik ekipmanların içinde transistör bulunmaktadır. Üç bacaklı yarı iletken bir eleman olan transistörün yapısı sırt sırta bağlanan iki diyota benzer. Kollektör, baz ve emitör transistörün bacaklarıdır. PNP ve NPN olmak üzere iki çeşit transistör bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilde her iki transistörün bacakları

Daha fazlasını oku