Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Paralel Bağlı Dirençlerde Akım, Gerilim ve Toplam Direnç

Paralel Bağlı Dirençlerde Akım, Gerilim ve Toplam Direnç

Bir önceki yazıda seri bağlı dirençlerde akım, gerilim ve toplam direnc hakkında bilgiler ve hesaplamaları yazmıştık. Bu yazıda dirençler birbirleri ile paralel olarak bağlandığında akım gerilim ve toplam direncin nasıl hesaplandığını görelim. Dirençler aşağıdaki gibi bağlandığında birbirleri ile paralel bağlı olurlar.

paraleldirenc

Yukarıdaki gibi A ve B terminalleri arasına bağlı R1, R2 ve R3 dirençleri birbirleri ile paraleldir. Paralel bağlı dirençlerde dirençlerin gerilimleri birbirleri ile eşittir. Yani;

VR1 = VR2 = VR3

Paralel bağlı dirençlerde eşdeğer direnç yani toplam direnç şu şekilde hesaplanır;

1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

Gerilimleri eşit olan paralel dirençlerin akımları direnç değerlerine göre değişir. Aşağıda direnç değerleri verilen örneği inceleyelim.

Paralel Dirençler

Yukarıdaki örnekte R1=10Ω, R2=20Ω, R3=5Ω olarak verilmiştir. Tüm dirençlerin gerilimleri VAB gerilimine eşittir. VAB geriliminin 20 V olduğu durumda dirençler üzerinen akan akımı ohm kanunu formülüne V=IR göre kolaylıkla bulabiliriz.

IR1 = 20 / 10 = 2A
IR2 = 20 / 20 = 1A
IR3 = 20 / 5 = 4A

Tüm dirençler üzerinen akan akımın toplamı IAB akımına eşittir. Yani;
IAB = IR1 + IR2 + IR3

Tüm dirençlerin gerilimleri birbirlerine ve VAB‘ye eşittir. Yani;
VAB = VR1 = VR2 = VR3

Bu devredeki tüm dirençlerin toplam direncini hesaplayalım;
1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
1/RT = 1/10 + 1/20 + 1/5
1/RT = 2/20 + 1/20 + 4/20
1/RT = 7/20
RT = 20/7 Ω olarak hesaplanır.

Benzer şekilde n adet direnç paralel bağlı olduğunda;

Paralel bağlı dirençlerde toplam direnci;
1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5 + … + 1/Rn

Paralel bağlı dirençlerde gerilim;
V = VR1 = VR2 = VR3 = VR4 = VR5 = … = VRn

Paralel bağlı dirençlerde akım;
I = IR1 + IR2 + IR3 + IR4 + IR5 + … + IRn

olur.

Yukarıdaki eşitlikler tüm paralel bağlı direnç devrelerinde kullanılır.

ankaraelektrikci