Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Potansiyel Fark ve Gerilim Bölücü

Potansiyel Fark ve Gerilim Bölücü

 

Bir devredeki iki farklı nokta arasındaki voltaj farkında potansiyel fark veya gerilim düşümü denir. Potansiyel fark olan iki nokta arasında bu farktan dolayı bir akım akar.

İki nokta arasında oluşan potansiyel farkın birimi Volt‘tur ve V=IxR eşitliği ile ifade edilir. Yani iki nokta arasındaki potansiyel fark bu iki nokta arasındaki direnç ve bu iki nokta arasında akan akımın çarpımına eşittir.

Elektrik devrelerinde toprak veya common noktası potansiyel olarak 0V olarak kabul edilir. Ve diğer noktalar bu noktalara göre ölçülerek potansiyel fark bulunur.  Aşağıdaki örnekte farklı Gerilim değerleri olan noktaların birbirlerine göre potansiyel farkları görülmektedir.

 

Yukarıdaki şekilde farklı noktaların 0 noktasına göre potansiyelleri ve bu noktaların birbirlerine olan potansiyel farkları görülmektedir.

Gerilim Bölücü

Birbirlerine göre potansiyel fark olan iki nokta arasına birbirlerine seri bağlı dirençler bağlandığında gerilim bölücü elde edilir. Seri bağlı dirençlerin değerlerine göre farklı değerlerde gerilim bölücüler elde edilebilir. Aşağıdaki örnek bir gerilim bölücü devresi görülmektedir.

Yukarıdaki gerilim bölücü devresinde görüldüğü gibi her bir direncin iki noktaları arasında bir potansiyel fark oluşur ve bu potansiyel fark da direnç üzerinde düşen gerilime eşittir.

Toplam direnç R1 + R2 + R3 + R4 = RT olduğu yerde devreden geçen akım I = VS / RT‘dır. Dolayısıyla her bir direncin uçları arasındaki potansiyel fark V = I x R’dir. Yani VR1 = I x R1, VR2 = I x R2 şeklinde diğer dirençler de ifade edilebilir.

ankaraelektrikci