Ankara Elektrikçi

Bizden Fiyat alamadan asla elektrik tamirat tadilat işlerinizi yaptımayın 0 544 604 2502

Arşiv 2018

Asenkron Makinelerin Yapısı

Asenkron makineler endüstriyel uygulamalarda sıklıkla kullanılan elektrik makinelerindendir. Alternatif gerilim ile çalışan asenkron makineler endüstriyel uygulamalarda enerji dönüşümü için kullanılırlar. Asenkron makineler alternatif gerilim ile beslendiğinde motor olarak çalışarak elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirir. Ayrıca generatör olarak çalışarak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirirler. Asenkron makineler hareketsiz bölüm olan stator ve hareketli bölüm olan rotor olmak üzere

Daha fazlasını oku

Transformatörlerde Bağlantı Şekilleri

Transformatörlerde primer (birincil) ve sekonder (ikincil) sargılarında kullanılan bağlama şekilleri; — Yıldız — Üçgen — Zigzag bağlama şekilleridir. Bu yazıda bu üç bağlama şekli hakkında bilgi verilip, bu bağlantı şekillerine göre gerilim ve akım değerleri belirtilecektir. –Yıldız Bağlama Yıldız bağlama transformatör sargılarının yukarıdaki şekildeki gibi bağlanmasına denir. Bu şekilde bağlanan transformatör sargılarının nötr noktası bulunmaktadır.

Daha fazlasını oku

Proteus İle Doğru Akım (DC) Kıyıcı Simülasyonu

Doğru akım (dc) kıyıcılar girişine uygulanan doğru gerilimi anahtarlama elemanı yardımıyla çıkışına farklı bir gerilim değerine çevirerek verirler. Pek çok doğru gerilim uygulamasında karşılaşılan doğru akım kıyıcıları oldukça yaygın olarak kullanılırlar. Bu yazıda bir doğru akım kıyıcının Proteus ISIS programı yardımıyla çalışmasını ve bu doğru akım kıyıcının omik (R) ve omik-endüktif (R-L) yüklerini beslemesi durumunda akım ve gerilim dalga şekillerini göreceğiz.

Daha fazlasını oku

Darbe Gerilimlerinin Ölçülmesi

Darbe gerilimleri; –Küresel Elektrotlar ile –Tepe Değer Voltmetreleri ile –Gerilim Bölücü ile –Elektrostatik Voltmetre ile ölçülür.  Küresel Elektrotlar İle Ölçme Standart darbe gerilimlerinin ve cephe süresi 1,2 mikrosaniye, sırt yarı değer süresi 5 mikrosaniye olan darbe gerilimlerinin tepe değerleri küresel elektrotlar ile ölçülebilmektedir. Bu değerlerden küçük cephe ve sırt yarı değer süreleri olan darbe gerilimlerinin

Daha fazlasını oku

Darbe Gerilimleri

Darbe gerilimleri atmosferik etkilerden meydana gelen aşırı gerilimleri taklit etmek amacı ile kullanılır. En önemli darbe gerilimleri tam darbe gerilimi, kesik darbe gerilimi, dik cepheli darbe gerilimi ve cephesi lineer olarak yükselen darbe gerilimidir. Bu yazıda tam darbe gerilimi ve kesik darbe gerilimi anlatılacaktır. Tam Darbe Gerilimi Tam darbe gerilimi normal olarak tepe değerine hızla yükselen

Daha fazlasını oku

Enver’den Enerjiyi Verimli Kullanma İpuçları

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresini (EİE) elektrik enerjisini verimli kullanmak için başlattığı enerji verimliliği kampanyasının maskotu Enver’i sıkça görür olduk artık. Enver tüketicilere elektrik enerjisinin nasıl daha verimli kullanılabileceğinin ipuçlarını veriyor. Enerjinin verimli bir şekilde kullanılması enerji sıkıntısının başgösterdiği şu günlerde bizim için, ülkemiz ve geleceğimiz için son derece önemli bir mesele elbette.

Daha fazlasını oku

Yüksek Alternatif Gerilimlerin Ölçülmesi

Yüksek gerilimlerin sınıflandırlıması başlıklı yazıda yazdığımız gibi yüksek gerilimler yüksek alternatif gerilimler ve yüksek doğru gerilimler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bu yazıda ise yüksek alternatif gerilimlerin nasıl ölçüldüğü hakkında bilgiler vereceğiz. Yüksek alternatif gerilimler; Gerilim ölçü transformatörleri Gerilim bölücüler Tepe değer voltmetreleri Elektrotlar Elektrostatik voltmetreler ile ölçülürler. Gerilim Ölçü Transformatörleri Endüktif ve kapasitif olmak üzere

Daha fazlasını oku

Lojik Sayıcılar

Dalga İletimli Sayıc Flip floplarla yapılan dalga iletimli sayacın JK flip flopları ile yapımı ve çıkış işaretleri aşağıdaki şekildeki gibidir. Düşen kenar tetiklemeli JK flip floplarının J ve K girişleri birbirine bağlanıp +Vcc gerilimine bağlanmışlardır. Sayacın saymasını CP (clock pulse) işareti sağlamaktadır. Yukarıdaki dalga iletimli sayaçta 3 adet çıkış vardır. Birinci flip flobun saat darbesi

Daha fazlasını oku

Transformatörlerde Verim

Transformatörler girişine uygulanan gerilimi çıkışına sargıları oranında değiştirerek çıkışına veren elektrik makinalarıdır. Girişine uygulanan gerilim primer ve sekonder sargıları oranında çıkışa verilir (V1/V2=N1/N2). Her makina gibi elektrik makinalarının da bir verimi vardır ve giriş gücünü verimi oranında çıkışa verir. Transformatörlerin verim ifadesini çıkarmadan önce giriş ve çıkış güç ifadelerinin, ve kayıp güçlerin belirlenmesi gerekmektedir. Girişine Vg gerilimi

Daha fazlasını oku

Deşarj Lambaları

Deşarj Lambaları içine gaz doldurulan bir cam tüpün iki ucunda bulunan elektrotlara gerilim uygulanması ile gerçeklerşen boşalmalardan ışık üretilmesi esası ile çalışır. Gazlar genel olarak yalıtkandırlar; fakat enerji verilip serbest elektronlar üretilirse iletken olurlar. Gazın iletkenliği verilen gücün büyüklüğüne, gazın cinsine, basıncına, kabın ve elektrotların geometrik boyutlarına bağlıdır. Cam tüpün iki ucu arasındaki elektrotlara gerilim uygulanmasıyla

Daha fazlasını oku